Social Tolk.se © 2010 • Maria Sandberg • 070-564 53 23

Social Tolk

Hem

Aktuellt

Artiklar

Begrepp

Uppdrag

Omdöme

Kontakt

 

 

 

 

 

Förberedelsearbete består av kartläggning av livssituationen och vilka behov som behöver tillgodoses så att det blir en livssituation som är hanterbar för alla parter. Den sociala tolken hjälper till med att formulera behoven som framkommit och gör upp en strategi, vad som skall prioriteras, inför mötet med exempelvis representanter från en myndighet.

 

Under det aktiva samtalet i mötet med användaren/användarna, den sociala tolken och exempelvis myndigheterna, så är det användarna själva som för sin talan gentemot myndigheterna. Den sociala tolken "bäddar" omkring samtalet och "bygger broar" mellan intressenterna. Vid behov omforumlerar, exemplifierar den sociala tolken för att myndighetern ska få en förståelse, vad det handlar om. Men även vice versa, att tolka från myndigheterna till användarna. I möjligaste mån få en förståelse för varandra och nå konsensus.

 

Efterarbetet består i att den sociala tolken reflekterar och utväderar mötet tillsammans med användarna om vad som framkom och om vad det är som kan behöva göras. Reflektioner kn även föras med den andra parten, exempelvis med myndigheterna om så önskas. Förarbetet och efterarbetet består av en hel del dokumentation. 

 

 

 

/Maria Sandberg - Social Tolk