Social Tolk.se © 2010 • Maria Sandberg • 070-564 53 23

Social Tolk

Hem

Aktuellt

Artiklar

Begrepp

Uppdrag

Omdöme

Kontakt

 

 

 

En liknelse...på begreppet social tolk

Att arbeta som lots

Har du lång erfarenhet av arbete till sjöss och vill ha ett rörligt arbete på hemmaplan?


Kan du tänka dig att klättra ombord på ett okänt fartyg i dåligt väder och sedan ansvara för att föra det i hamn?

 

Då kan lots vara yrket för dig. Som lots arbetar du med att navigera fartyg genom svåra passager längs våra kuster och manövrera fartyg till och från hamn. Du hjälper också fartyg att navigera när det är dåligt väder. Det är lotsen som har ansvaret för fartygets framfart och säkerheten i farleden medan befälhavaren ombord har ansvaret för fartyget.

 

Fartyget beställer lots i förväg så du vet ungefär när fartyget kommer att anlända. Lotsbeställningscentralen kontaktar dig och anger närmare var och när lotsningen ska inledas. Många gånger börjar eller slutar lotsningen med färd i en lotsbåt.

 

I jobbet som lots kommer du ombord på olika typer av fartyg som har olika typer av navigationsutrustning av varierande kvalitet och omfattning. Det ställer höga krav på din skicklighet och förmåga att anpassa dig till olika situationer. Vanligtvis arbetar du som ensam lots tillsammans med befälet ombord på fartyget. Om lotsningen tar väldigt lång tid och du måste ha avlösning, förekommer det att ni är två lotsar som arbetar med samma fartyg.

 

Lotsens arbete är rörligt. Det är också både fysiskt och psykiskt krävande. Du ska klara av att ge dig ut i en liten båt i grov sjö och sedan klättra ombord uppför en lång lejdare längs fartygssidan. Du måste vara uppmärksam och får inte slappna av under den tid du lotsar fartyget. Det är ofta små marginaler när fartyget ska passera trånga passager.

 

Även manövrering, förtöjning av fartygen och dirigering av bogserbåtar via radio ingår i arbetet. Du måste vara bra på att hantera mycket information och samtidigt kunna fatta viktiga och snabba beslut. Arbetstiden är oregelbunden enligt ett schema där också jourtjänstgöring ingår.

 

 

 

 

/Maria Sandberg - Social Tolk